Formy gravírovania

Gravírovanie je možné realizovať troma základnými spôsobmi – ručné gravírovanie, rotačné gravírovanie a laserové gravírovanie.

Gravírovanie je možné realizovať troma základnými spôsobmi – ručné gravírovanie, rotačné gravírovanie a laserové gravírovanie.
Najstaršou a najnáročnejšou metódou je ručného gravírovanie, na ktoré sa používa gravírovací nástroj. Pretože prácu vykonáva človek, gravírovanie nemusí byť také presné ako gravírovanie riadené počítačom.  Využíva sa napríklad v šperkárstve.

Ďalšou formou gravírovania je rotačné. Táto gravírovacia metóda používa na vytvorenie rytiny nástroj, ktorý riadi stroj. Dizajn je predprogramovaný do počítača, čo umožňuje oveľa presnejšie gravírovanie. Rotačné gravírovanie sa ale nemôže sa použiť na materiály, ktoré sú citlivé na teplo, kvôli treniu, ktoré vzniká pri tejto forme gravírovania a môže potenciálne poškodiť výrobok.

Najmodernejšia forma gravírovania je laserové gravírovanie. Hrúbka laserového lúča sa môže upravovať tak, aby sa zväčšila alebo zmenšila celková šírka rytiny. Laser sa môže tiež zosilniť, aby bolo rytie hlbšie. Gravírovanie laserom možno použiť prakticky na akomkoľvek materiáli, dokonca aj na papieri. To znamená, že sa dá použiť na takmer všetky predmety z kovu, plastu, dreva, skla, kože a papiera.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022