Priama potlač

Priama potlač v priemyselnom značení predstavuje proces trvalého označovania informácií o produkte ako sériové číslo, 1D a 2D kódy, dátum a pod.

Priama potlač v priemyselnom značení predstavuje proces trvalého označovania informácií o produkte vrátane sériových čísel, čísel dielov, 1D a 2D kódov, dátumu a pod. Značenie sa realizuje priamo na výrobok, resp. obal rôznymi technológiami – ink-jet, mikroúder, laser, tepelná razba, ako aj termotransfer bez použitia etikety.

Priama potlač zabezpečuje sledovateľnosť výrobku počas celého životného cyklu od výroby cez distribúciu až po použitie. Priamu potlač často používajú výrobcovia automobilov, letectva a elektroniky na uľahčenie spoľahlivej identifikácie ich častí. Môže to pomôcť pri zaznamenávaní údajov z hľadiska bezpečnosti, záručných problémov a splnenia regulačných požiadaviek.

>> späť na slovník <<

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022