Značenie skla laserom

Od konca 19. storočia ľudstvo kábluje svet. Káble, či už sú inštalované natrvalo alebo flexibilne, regulujú elektrotechnický tovar a elektroniku, telekomunikačné služby, priemyselnú a domácu techniku. Ich spoľahlivým označením štítky sú zaistené dátové toky, sieťová a hlasová komunikácia. Ručne písané poznámky už dávno nespĺňajú najvyššie štandardy. Predpisy vyžadujú napríklad strojovo čitateľné dáta, kódovanie, odpory a ochranu pred manipuláciou.

Množstvo variant laserového gravírovania

Na označovanie skla je možné použiť rôzne technológie, jednou z nich je aj laser. Aj keď je tu najznámejšia technológia CO2, ktorá poskytuje veľmi vysoké rýchlosti popisovania, môžu v skle vznikať mikrofraktúry a výsledok je potom kostrbatý. Vtedy je vhodnejšie použiť UV laser.

Tento typ lasera produkuje fotochemickú reakciu vyššej kvality, než poskytuje CO2. Napriek tomu, že má pomalšie cyklové časy, umožňuje značenie s veľmi vysokým rozlíšením a homogenitou. Použitím tohto systému sa otvárajú možnosti označovania na vysoko kvalitnom dekoratívnom skle priemyslu, ako je kozmetika.

Hľadáte vhodné zariadenie na značenie skla? Kontaktujte nás.