Couth 120 x 40

Jedná sa o špeciálne upravený rycí mikroúder určený na značenie produktov, ktoré vyžadujú veľmi hlboké značenie rytím, prípadne je značenie vykonávané pred povrchovou úpravou (lakovaním, tryskaním, apod.) a je nutné aby aj potom bolo veľmi dobre čitateľné.

Typickou aplikáciou pre tieto systémy je značenie VIN čísel v automotive.

O spoločnosti Couth

Kategória: Značka: