Couth 180 x 45

Jedná sa o náš najsilnejší špeciálne upravený rycí mikroúder, určený na značenie produktov do hĺbky až 0,5mm, ktoré vyžadujú značenie pred povrchovou úpravou (lakovaním, tryskaním, apod.) a je nutné aby aj potom bolo značenie veľmi dobre čitateľné.

Typickou aplikáciou pre tieto systémy je značenie VIN čísel v automotive.

O spoločnosti Couth

Kategória: Značka: