Couth 90 x 60

Mikroúder 90×60 je určený najmä na značenie väčších plôch.

Pneumatická, prípadne elektromagnetická verzia značiacej ihly umožňuje pomocou vysokej frekvencie presne umiestnených mikrobodov značenie širokej škály znakov, tvarov, 2D kódov a pod.

Správy sa ukladajú do pamäte zariadenia a nesú si so sebou informáciu o požadovaných parametroch značenia (rýchlosť, hĺbka, počet úderov a pod.).

O spoločnosti Couth

Kategórií: Značka: