Couth 72 x 35

Mikroúder 72×35 verzia deep marking je určený na značenie menších plôch do maximálnej možnej hĺbky pri zachovaní veľmi kompaktných rozmerov celého zariadenia.

Celý systém je možné umiestniť na robota pre maximálnu variabilitu značenia.

Pneumatická verzia značiacej ihly N34SB umožňuje pomocou vysokej frekvencie presne umiestnených mikrobodov značenie širokej škály znakov, tvarov, 2D kódov a pod.

O spoločnosti Couth

Kategória: Značka: