Couth 150 x 100

Mikroúder 150×100 verzie deep marking je určený najmä na značenie veľkých plôch do maximálnej možnej hĺbky.

Pneumatická verzia značiacej ihly N34SB umožňuje pomocou vysokej frekvencie presne umiestnených mikrobodov značenie širokej škály znakov, tvarov, 2D kódov a pod.

O spoločnosti Couth

Kategória: Značka: