Couth 200 x 35

Mikroúder 200×35 verzia deep marking je určený najmä na značenie väčších plôch do maximálnej možnej hĺbky.

Celý systém je možné umiestniť na robota pre maximálnu variabilitu značenia.

Okrem toho sme schopní systém ponúknuť s vodným chladením pre značenie odliatkov priamo v zlievárni pri vysokej teplote až do 900 °C.

O spoločnosti Couth

Kategória: Značka: