Couth 150 x 100

Mikroúder 150×100 je určený na značenie veľkých plôch.

Pneumatická, prípadne elektromagnetická verzia značiacej ihly umožňuje pomocou vysokej frekvencie presne umiestnených mikrobodov značenie širokej škály znakov, tvarov, 2D kódov a pod.

Správy sa ukladajú do pamäte zariadenia a nesú si so sebou informáciu o požadovaných parametroch značenia (rýchlosť, hĺbka, počet úderov a pod.).

O spoločnosti Couth

Kategória: Značka: