Nahraďte existujúce zložité kontrolné postupy jednoduchým a automatickým riešením

Vybavenie výrobnej linky kamerovým kontrolným systémom možno ľahko dosiahnuť pomocou novinky nemeckého výrobcu Koenig & Bauer – Code M. Či už sa jedná o sledovanie výrobnej linky, diagnostiku správnosti kódu, alebo kontrolu správ, všetky aplikácie je možné skontrolovať pomocou tejto inteligentnej kamery prepojenou s ink-jetovou tlačiarňou alphaJet mondo.

Skontrolujte pri každej tlači prítomnosť, čitateľnosť a obsah značenia

Označovanie výrobkov dátumom, šaržou a pod. sa vykonáva podľa individuálnych špecifikácií s rôznymi technológiami. Ink-jetové  značenie alfanumerických znakov je nielen pre ľudskú, ale aj pre strojovú kamerovú kontrolu zložité na vyhodnocovanie. Kombinácia kompatibilných komponentov pre priemyselné kódovanie a kontrolu kvality vám poskytuje spoľahlivú a presnú kontrolu v reálnom čase. Daný systém možno doplniť o svetelnú a zvukovú signalizáciu, vyhadzovač NOK produktov a databázovo prepojiť s PLC a štatistikami OK/NOK produktov.

100% vizuálna kontrola pre všetky priemyselné odvetvia

Na kontrolu kódovania v reálnom čase je k dispozícii množstvo funkcií kontroly, napr.

Kontrola prítomnosť značenia
OK = kódovanie je úplné
NOK = kódovanie je neúplné, produkt je vyradený

Niekoľko kontrol súčasne
napr. kód matice údajov a alfanumerický text

Zhoda údajov
Skontrolujte, či sa tlačený text alebo obsah tlačeného kódu zhodujú s očakávanými údajmi.

 

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022