Falšovanie výrobkov sa v posledných rokoch rozrástlo na celom svete. Nejedná sa pritom len o spotrebný tovar ako oblečenie, obuv, módne doplnky, ale aj o elektroniku, rôzne diely a súčiastky. Nárast falšovania je spôsobený zvýšenou konkurenciou a vnímanou potrebou získať tovar za najnižšie možné ceny. Ďalším spoluvinníkom je nárast technológie 3D tlače, pretože jednotlivé diely sa dajú rýchlo a efektívne duplikovať.

Dopady falšovania výrobkov

Zvýšenie miery falšovania prináša so sebou aj zvýšenie jeho škodlivých dopadov, a to najmä:

  • Nebezpečné výrobky – keďže falšovaný tovar sa obvykle vyrába z neštandardných a lacných častí a môže dokonca obsahovať toxické látky, počas používania týchto výrobkov by sa mohli vyskytnúť zranenia alebo zdravotné problémy.
  • Nezákonné činnosti – v mnohých prípadoch falšovania dochádza k daňovým únikom, nevhodným pracovným podmienkam zamestnancov či dokonca detskej práci.
  • Poškodzovanie značky – spoločnosti majú pod svojím menom prezentované neštandardné výrobky, ktoré dlhodobo poškodzujú ich značku a znižujú dôveru spotrebiteľov v ich originálne produkty.

Ako chrániť svoje podnikanie pred falšovaním

Falšovanie má ďalekosiahle účinky, ktoré mnohými spôsobmi poškodzujú spoločnosť. Ako môžu výrobcovia zmierniť alebo odstrániť hrozbu falšovania? Jedným z kľúčových spôsobov, ako chrániť svoju firmu pred falšovaním, je použitie laserového značenia a gravírovania na umiestňovanie čiarových kódov, sériových čísel, 2D kódov a log na rôzne časti výrobkov, aby zákazníci vedeli, že pracujú s oficiálnym produktom, a tiež napomôžu v  úsilí o vysledovateľnosť.

Spolu s laserovým značením existujú aj ďalšie kroky, ktoré spoločnosti môžu podniknúť na ochranu svojich výrobkov, medzi ktoré patria:

  • Vzdelávanie distribučných partnerov a zákazníkov o hrozbe falšovania.
  • Predstavenie zoznamu autorizovaných distribútorov na vašom webe.
  • Rozhodnutie, ako budete interne pristupovať k falšovaným výrobkom, ktoré odhalíte, pretože ich karanténa a zabavenie po ich obdržaní od zákazníka môžu byť užitočné tak na sledovanie ich pôvodu, ako aj na použitie ako dôkaz v akomkoľvek súdnom konaní.
  • Úzka spolupráca s orgánmi ako sú colné orgány, ministerstvo vnútra, či patentový úrad, zabraňujú vstupu akéhokoľvek falšovaného tovaru na trh.

Laserové značenie = účinná ochrana proti falšovaniu

Lasery sa už nejaký čas využívajú na boj proti falšovaniu. Spoločnosť LIFTEC, významný dodávateľ technológií priemyselného značenia, poskytuje v tomto smere na mieru šité riešenia vrátane automatizácia a robotizácie celého značiaceho procesu.

Napríklad pre významného výrobcu komponentov pre automobilový priemysel navrhli a vyrobili komplexné pracovisko na označovanie domcov laserom. Na začiatku značiaceho procesu obsluha vloží diel do prípravku so snímačom, ktorý zaručuje jeho správnu polohu. Po vybratí rúk z pracovnej stanice sa automaticky zavrú dvere a spustí sa laserový popis. Po laserovom značení sa 2D kód načíta skenerom, aby sa potvrdila správnosť kódu a jeho čitateľnosť. Dáta sa následne uložia s výsledkom čitateľnosti kódu do PLC. Dvere sa otvoria a obsluha vyberie diel. Tento spôsob značenia je trvalý a po celú dobu životnosti dielu je tak zaistená jeho spätná dohľadateľnosť naprieč všetkými výrobnými operáciami.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022