Strojové videnie je vcelku flexibilný nástroj, ktorý môžete využiť mnohými spôsobmi. Skontrolujete ním kvalitu výrobku, ktorý práve zišiel z linky. Alebo napríklad to, či ste výrobok správne označili. So strojovým videním získate istotu. Funguje presne a spoľahlivo. A navyše šetrí čas.

Strojové videnie zakaždým inak

Základ vždy predstavuje kamera a senzor. Bez tých sa žiadne zariadenie nezaobíde. Rozsah funkcií – alebo toho, čo strojové videnie „vie“ – sa potom nastavuje podľa toho, aké požiadavky a potreby zadávateľ pre svoju výrobu má. Do ovládacieho softvéru následne definujeme logaritmus, ktorý hodnotenie vašich výrobkov vykonáva.

Strojovým videním možno kontrolovať farebnosť produktov, rôzne poruchy alebo vady na materiáloch, prípadne správne použitie hmôt ako lepidiel, lakov alebo priemyselných pást.

Hodnotenie kvality výrobku a kvality prevedenia priemyselného značenia možno vďaka strojovému videniu tiež spojiť, respektíve ich logicky previazať. Pokiaľ výrobok prejde hodnotením ako vyhovujúci, označí značiace zariadenie výrobok príslušným údajom – napríklad QR kódom – a odošle ho na baliareň. Ak strojové videnie naopak nájde vadu, výrobok okamžite zíde z pásu a zapadne medzi chybné kusy. K označenie chybného výrobku tak vôbec nedôjde. Zdanlivo nepatrná úspora môže byť z dlhodobého hľadiska veľmi významná.

Strojové videnie a presnosť nad presnosť

Mimoriadnou presnosťou sa vyznačujú takzvané 3D skenery. Ide o vôbec najpresnejší spôsob, ako parametre ľubovoľných produktov kontrolovať. 3D skener postráži nielen rozmery, tvar či povrch, ale v podstate akýkoľvek detail, ktorý je pre montáž či ďalší výrobný postup zásadný. A keď detail, tak naozaj detail. 3D skenery vedia rozlišovať odchýlky od štandardu v rámci mikrónov.

Hľadáte spoľahlivé zariadenia na kontrolu? My ho pre vás zostavíme. Kontaktujte nás, radi vám poradíme najoptimálnejšie riešenie.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022