Cestovný pas pre rastliny? Nová povinnosť, ktorú s nami ľahko zvládnete …
Vedeli ste, že 14. 12. 2019 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o ochrane rastlín 2016/2031 / EÚ? Rastliny teraz musia mať tzv. Rastlinný pas čiže Plant passport.

Na ktoré rastliny sa vzťahuje táto požiadavka?
Všetky rastliny určené na sadenie musia byť označené týmito údajmi:

  • v ľavom hornom rohu: vlajka EU (farebná alebo ČB)
  • v pravom hornom rohu: slovo „Plant Passport“
  • „A“ + botanickej meno
  • „B“ + kód ISO členského štátu, spojovník, fytosanitárne registračné číslo (9 číslic)
  • „C“ + kód vysledovateľnosti
  • „D“ + kód ISO krajiny pôvodu / výroby.

Cieľom je zabezpečiť presnú identifikáciu, sledovateľnosť a zamedziť prenosu škodcov a chorôb naprieč obchodnou cestou. S našimi ink-jetovými tlačiarňami AlphaJet pre vás označenie nebude žiadny problém.

Pozrite si ako vyzerá značenie rastlín v praxi:

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022