Priemyselná revolúcia, ako ju poznáme zo školských lavíc, bola pravdepodobne jedným z najdôležitejších období v dejinách ľudstva vôbec. Priemysel 4.0, trend, ktorý máme teraz príležitosť sledovať v priamom prenose, znamená v celosvetovom meradle podobný prerod. Éra automatizácie, robotizácie a digitálnych riešení je tu, o tom niet pochýb. Do rôznej miery sofistikovaným riešeniam, ktoré priemysel 4.0 podporujú, sa už niekoľko rokov venujeme aj my.

Cez automatizáciu k autonómnym systémom.

Zarazilo vás, kde sa v názve súčasnej priemyselnej éry vzala číslica 4? Potom venujte tri minúty čítania krátkemu historickému okienku.

Pravdou je, že na hodinách dejepisu sa najviac prepiera skorá fáza priemyselnej revolúcie. Koho história na smrť nenudila a kto dával aspoň trochu pozor, ten zvládne obdobie bez problémov časovo zaradiť. Možno vymenúva aj najvýznamnejšie vynálezy. A čo keď príde reč na Priemysel 2.0 a Priemysel 3.0? Tie zaradí bezchybne podstatne menej ľudí.

Za historický míľnik, ktorý značí začiatok druhej vlny priemyselnej revolúcie, považujú historici spustenie prvej automatickej linky. Mimochodom, bolo to v roku 1870 na bitúnku v Cincinnati. Paru vtedy nemilosrdne vytlačila elektrina. Tretia vlna označuje obdobie od začiatku sedemdesiatych rokov, kedy sa automatizovaná produkcia, robotizácia a sofistikované informačné systémy postupne čoraz viac dostávali k slovu.

V čom sa líši štvrtá fáza od tretej, že ju bolo potrebné odlíšiť?

V tretej vlne hrá ľudský faktor vo výrobe stále dosť podstatnú úlohu. Stroj „odmaká“ to najpodstatnejšie, bez obsluhy sa však nezaobíde. Priemysel 4.0 charakterizujú autonómia, smart systémy a takzvaný internet vecí. Stroje fungujú samostatne a spoľahlivo bez zásahu zvonka.

Robotizácia v ére priemysle 4.0

Činnosti najrôznejších robotov je dnes možné automatizovať vo väčšej miere ako kedykoľvek predtým. A síce pripojením k centrálnemu serveru, databáze alebo programovateľnému logickému radiču. Priemyselné roboty potom plnia úlohy inteligentne a organizovane.

Systémy na podporu riešení charakteristických pre priemysel 4.0 sme v LIFTEC zaviedli už pred rokmi. Žiadali si to naši klienti, súčasná doba i trendy. Do pracovných staníc, ktoré štandardne konštruujeme, sme schopní integrovať ako dopravníky a priemyselné roboty k manipulácii, tak aj softvér na koordináciu všetkých komponentov aj komunikáciu s nadradeným systémom. Súčasťou môže byť aj strojové videnie, či zariadenie na priemyselné značenie. Záleží na požiadavkách zákazníka, pre ktorého riešenie navrhujeme. Samozrejmosťou nie je len výroba, montáž, inštalácia a uvedenie do prevádzky, ale aj následný servis a údržba. Skrátka riešenie od A do Z.

Kontaktujte nás, radi vám poradíme najoptimálnejšie riešenie.

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022