Pracovná stanica na označovanie konektorov pre elektromobily

Jedným z našich najnovších projektov je stanica pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou komponentov pre automobilový priemysel. Táto spoločnosť nás oslovila s dopytom na stanicu, ktorá bude vykonávať montáž, kontrolu a označenie konektorov pre elektromobily. Vzhľadom na množstvo verzií malo byť všetko v duchu POKA-YOKE tak, aby nebolo možné založiť a zmontovať konektor z nesprávnych komponentov.

Pre zákazníka sme tak vytvorili pracovisko s 4-pozičným karuselovým stolom, ktorý je osadený špeciálnymi zakladajúcimi prípravkami, do ktorých nie je možné založiť nesprávnu súčiastku. Tie zo súčiastok, ktoré sa líšia iba farebným prevedením sú strážené kamerou. Obsluha založí do prípravkov jednotlivé komponenty, stanica vyhodnotí, či je všetko na svojom mieste a správneho typu. Následne oznámi, že je všetko pripravené a obsluha spustí cyklus. Zvyšok je už vykonaný automaticky. Dôjde teda k zmontovanie konektora a karuselový stôl sa pootočí o jednu pozíciu. Tu je umiestnená ďalšia kamera, ktorá kontroluje, či montáž prebehla v poriadku. Vďaka použitiu karuselového stola môže obsluha už v tejto chvíli zakladať ďalšie súčiastky a nemusí čakať na dokončenie celého procesu, všetko je teda vykonávané efektívne a bez zbytočných prestojov. S ďalším pootočením sa konektor dostáva do pozície, kde je pomocou mikroúderu označený. Tento spôsob značenia je trvalý, po celú dobu životnosti dielu je tak zaistená jeho spätná dohľadateľnosť naprieč všetkými výrobnými operáciami. K značeniu však dôjde len v prípade, že ho kamera vyhodnotila ako správne zmontovaný. Nesprávne a teda aj neoznačené konektory stanica na ďalšej pozícii vyradí do uzamykateľného boxu na nezhodné výrobky. Tie správne potom putujú na dopravník a ďalšie operácie.

 

 

LIFTEC | Průmyslové značení a automatizace | Všechna práva vyhrazena ©2022